Vastavalt Veeteede Ameti teatele, on ajutiselt, 1. aprillist 2020 kuni 31. märtsini 2021 on kõik laevad vabastatud veeteetasu maksmisest. Veeteetasust on vabastatud kõik laevad olenemata laevatüübist ja lipust ning sellest, kas laev siseneb sadamasse või jääb reidile.

Regulaarreise tegevate laevade kohta, kellele arvestati igakuiselt veeteetasu mitte rohkem kui viie sadamakülastuse eest, veeteetasu makseteatisi 2020. aastal rohkem ei esitata. Seega regulaarreise tegev laev maksab 2020. aastal veeteetasu maksimaalselt 15 külastuskorra eest tavapärase 60 asemel.

2021. aastal ajavahemikus 1. aprill kuni 31. detsember on maksimaalne külastuskordade arv, mille eest arvestatakse veeteetasu, järgmine:

- reisilaev 45 korda, sealjuures regulaarreise tegev reisilaev poolte külastuskordade eest, kuid mitte rohkem kui 45 korda;

- merematkelaev 3 korda;

- muu laev 8 korda.

Nimetatud vabastuste rakendamiseks on meresõiduohutuse seadust täiendatud paragrahvidega 95.4 ja 95.5 (https://www.riigiteataja.ee/akt/121042020023).