Eesti keeles

ATR-sertifikaat

Mis on ATR-sertifikaat

ATR või A.TR on akronüüm, mis tähendab "Admission Temporaire Roulette".

See on tollisertifikaat teatud toodete liikumiseks ja annab Euroopa Liidu ja Türgi vahelisele impordile ja ekspordile soodustollimaksumäärasid (peamiselt nulli). See kehtib ELi ja Türgi vahelise tolliliidu lepingu tingimuste kohaselt, mis jõustus 31. detsembril 1995. Eesmärk oli, et tööstuskaubad saaksid ELi ja Türgi vahel reisida ilma tollipiiranguteta. Praktilistel eesmärkidel hõlmab see määratlus enamikku tarbekaupu.

Mille jaoks on ATR-sertifikaat?

Eesti toll (ja Türgi toll) kasutab sertifikaati enamiku tööstuskaupade impordil/ekspordil ELi ja Türgi vahel kohaldatava tollimaksumäära määramiseks. Sertifikaadiga on selliste kaupade tollimaks tavaliselt null, ilma selleta kehtiksid tavalised ELi-välised tollitariifid.

ATR-sertifikaadi koopiaid tuleb säilitada vähemalt 3 aastat, kuna tagasiulatuvaid uuringuid saab toll teha kuni 3 aastat alates kauba saatmisest. Kui te ei saa nõudmisel selliseid dokumente esitada, võite olla sunnitud tagasiulatuvalt maksma kogu tariifi.

Kes vajab ATR-sertifikaati ja millal?

ATR-sertifikaati vajavad  kauade importijad/eksportijad, et vältida tollimaksude tasumist Türgi ja ELi vahel kaubeldavate tööstuskaupade eest. Iga sellise ELi ja Türgi vahelise saadetise jaoks on vaja eraldi ATR-sertifikaati.

Millistele tööstustoodetele kehtib ATR-sertifikaat?

Lihtsam on öelda, millistele see ei kehti. Enamik põllumajandustooteid ning kõiki söe- ja terasetooteid EI OLE sellega hõlmatud, kõik muud tööstustooted võivad olla (kaasa arvatud tarbekaubad, nagu eelnevalt mainitud).

Lisaks peab kaup pärinema eksportivast riigist või olema selles vabas ringluses. "Vaba ringluse" all mõeldakse seda, et kaup on vabalt kasutamiseks – st. ei hoita mingis tollilaos ja mille suhtes ei kohaldata veel täitmata impordiformaalsusi, tollimakse, tasusid jne.

Kust saab ATR-sertifikaati taotleda?

Lihtsuse mõttes mõelgem ekspordile Eestist Türki. Kuigi Türgist pärit impordi puhul on see põhimõtteliselt sarnane, lihtsalt ATR-sertifikaate taotletakse Türgis.

Tühi originaalse ATR-sertifikaadi saab taotleda tollist. Peate kasutama ainult vorme, mille on välja andnud Toll, tühje vorme ei saa kopeerida ega mingil viisil dubleerida, PEAB kasutama AINULT originaalvorme.

Füüsiliselt on see kolmeosaline koopia. Kui see on täidetud ja tollile tagastatud, kontrollivad nad selle (ja tõendavate dokumentide) õigsust. Toll võtab oma koopia ja teised koopiad tagastatakse teile koos tolli autentimismärgisega. Üks - pealiseksemplar - läheb saadetisega kaasa ja importija esitab selle Türgi tollile. Teise eksemplari peate säilitama oma dokumentide juures.

Milliseid tõendavaid dokumente ma vajan?

ATR-sertifikaadi taotlusele tuleb lisada koopia teie kaubaarvest, deklaratsioonist ja kauba saatelehest ning vajadusel esitama muud  tõendid selle kohta, et kaup pärineb Eestist (või on siin vabas ringluses).

Kuidas on lood impordiga Türgist?

Tavaliselt väljastab sertifikaadi eksportija ja te lihtsalt näitate seda Eesti tollile kauba impordi vormistamisel. Kui ostate kauba otse Türgis ja korraldate ise ekspordi Türgist Eestisse, on see teie enda vastutus.